do. sep 29th, 2022


Bibliotheekautomatisering is het gebruik van technologie om bibliotheekactiviteiten efficiënter te maken. Dit kan het gebruik van computers omvatten om bibliotheekcollecties bij te houden en te beheren, het uitchecken en retourneren van boeken te automatiseren en het gebruik van digitale hulpmiddelen om bibliotheekbezit te catalogiseren en te doorzoeken.

Bibliotheekautomatisering: wat is bibliotheekautomatisering?

Geschiedenis van bibliotheekautomatisering

Het woord ‘automatisering’ is afgeleid van een Grieks woord ‘automatisering’, dat iets betekent dat de kracht heeft van spontane beweging of zelfbeweging (Webster’s Third New International Dictionary of English Language, 1966). De term ‘automatisering’ werd voor het eerst geïntroduceerd door DS Harder in 1936, die toen bij de General Motor Company in de Verenigde Staten werkte. Hij gebruikte de term automatisering om automatische verwerking van onderdelen tussen progressieve productieprocessen aan te duiden.

ang xem: concept voor bibliotheekautomatisering

Het moderne gebruik van het woord “automatisering” is echter niet in de mode in de bovenstaande betekenis.

McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology (1982) definieert automatisering als “een verzonnen woord zonder precieze, algemeen aanvaarde technische betekenis, maar algemeen gebruikt om het concept “ontwikkeling” of het gebruik van sterk automatische machines of besturingssystemen te impliceren.”

Uit de bovenstaande definitie kan men opmaken dat ‘automatisering’ de toepassing van ‘machines’ is om een ​​taak automatisch uit te voeren.

“In de zakenwereld worden de woorden ‘automatisering’ en ‘computer’ echter vaak als synoniemen gebruikt…” (Encyclopaedia of Computer Science and Technology, 1975).

In de meeste literatuur over automatisering is de term ‘automatisering’ in de bovenstaande betekenis. We kunnen dus concluderen dat het moderne gebruik van het woord ‘automatisering’ impliceert dat het overheersende gebruik van ‘computers’ en andere moderne technologieën voor de term ‘automatisering’ door de onderzoeker in dezelfde zin wordt gebruikt. Geïntegreerd bibliotheeksysteem: Een automatiseringssysteem waarin de verschillende Applicaties één bibliografische database delen. Elk systeem wordt geleverd met een set kernmodules en extra modules die indien nodig (of betaalbaar) kunnen worden toegevoegd.Bibliotheekautomatisering

Client-server-architectuur: Turnkey-systemen behoren snel tot het verleden. Een client/server-systeem wordt geïdentificeerd door een krachtigere servermachine die de manipulatie en het ophalen van de database afhandelt en de gebruikersinterface overlaat aan de desktopclientsoftware. Dit deelt de computationele belasting tussen de client- en servermachines en geeft de gebruiker een betere ervaring via een snellere interface.

Behoefte en doel van bibliotheekautomatisering

Het woord ‘bibliotheekautomatisering’ wordt de laatste vier decennia in de literatuur gebruikt. Een bestudering van de literatuur zou erop wijzen dat veel auteurs niet hebben geprobeerd de term expliciet te definiëren. Met de term ‘Bibliotheekautomatisering’ bedoelen ze het gebruik van computers als hulpmiddel bij bibliotheekactiviteiten. Sommige auteurs hebben echter geprobeerd de term te definiëren. Markers on (1967) zegt bijvoorbeeld: “Bibliotheekautomatisering in de breedste zin van het woord kan worden opgevat als het inzetten van machines voor bibliotheekprocessen. In het algemeen is bibliotheekautomatisering echter de toepassing geworden van computers en aanverwante gegevensverwerkingsapparatuur op bibliotheken.

Salmon (1975) heeft geprobeerd een meer uitputtende definitie te geven. Volgens hem is “Bibliotheekautomatisering het gebruik van automatische en semi-automatische bibliotheekactiviteiten zoals acquisitie, catalogisering en verspreiding. Hoewel deze activiteiten niet noodzakelijk worden uitgevoerd in 90 traditioneel geassocieerd met bibliotheken; bibliotheekautomatisering kan dus worden onderscheiden van gerelateerde velden zoals het ophalen van informatie, automatisch indexeren en abstraheren, en automatische tekstanalyse.”

Verder zegt hij dat “taalpuristen terecht hebben betoogd dat de term ‘automatisering’ correcter en nauwer van toepassing is op automatische procesbesturing… en ‘bibliotheekautomatisering’ is nu verreweg de meest gebruikte term voor mechanisatie van bibliotheekactiviteiten met behulp van gegevensverwerkingsapparatuur. ”

Uit het eerste deel van de bovenstaande definitie kan worden opgemerkt dat de term ‘bibliotheekautomatisering’ wordt gebruikt om alleen de mechanisering van traditionele en/of handmatige huishoudelijke routines van een bibliotheek aan te duiden. Met andere woorden, het beperkt zich tot het gebruik van gegevensverwerkingsapparatuur en bijbehorende technologie om precies uit te voeren wat altijd en al in bibliotheken is gedaan door middel van een handmatig proces, uiteraard met de rechtvaardiging van lagere kosten en/of betere prestaties. Uit de literatuur blijkt echter dat een dergelijk onderscheid niet wordt gehandhaafd. De reikwijdte van bibliotheekautomatisering gaat verder dan de automatisering van alleen de huishoudelijke activiteiten van de bibliotheken.

Xem thêm: beste sluipschuttersgeweer, en welk zicht? :: Arma 3 Beste Sniper Rifles (Arma 3)

Hayes en Becker (1970) hebben het gebied van bibliotheekautomatisering geïdentificeerd. Volgens hen omvatten de gebieden van bibliotheekautomatisering:

  1. De toepassing van gegevensverwerkingsapparatuur voor het uitvoeren/ondersteunen van de administratieve/repetitieve functies die worden aangetroffen in de circulatiecontrole van de technische verwerking en de controle van tijdschriften.
  2. De toepassing van gegevensverwerkende apparatuur op het gebied van het opslaan en ophalen van informatie, automatisch indexeren en abstraheren en in naslagwerk; en
  3. De toepassing van computers/gegevensverwerkende apparatuur voor operationeel onderzoek en systeemanalyse.

Opgemerkt wordt dat er veel werk is verzet op de eerste twee gebieden, terwijl men over de derde minder literatuur vindt. Hoewel het misschien moeilijk is om een ​​algemeen aanvaarde en alomvattende definitie van bibliotheekautomatisering te vinden, kan men de door Hayes en Becker geïdentificeerde gebieden aanvaarden die onder de bevoegdheid van bibliotheekautomatisering vallen. Bibliotheekautomatisering biedt veel mogelijkheden om de dienstverlening aan bibliotheekbezoekers te verbeteren.

Naast andere voordelen maakt het materiaal voor klanten gemakkelijker te lokaliseren en kan het personeel klanten beter van dienst zijn door een groot aantal personeelstaken te vergemakkelijken, zoals acquisitie, catalogiseren, verspreiding en referentie. Aan de andere kant is de financiële en personele inzet die nodig is om over te stappen naar een geautomatiseerd systeem of van het ene systeem naar het andere aanzienlijk en langdurig. Automatisering kan niet worden benaderd als panacee voor systeemproblemen in een bibliotheek. Zonder ondersteuning en training van het personeel kan geen enkel systeem zijn volledige potentieel bieden.

Uw strategische visie moet nu het kader of de context bieden voor de volgende stap in het automatiseringsproces, namelijk bepalen welke bibliotheekfuncties geautomatiseerd moeten worden en in welke volgorde van prioriteit. Processen die zich herhalen, nemen bijvoorbeeld veel tijd van het personeel in beslag, vereisen het ophalen van informatie uit grote, logge bestanden of zijn spraakmakende functies van de bibliotheek (zoals de openbare catalogus) die in de eerste plaats in aanmerking komen voor automatisering.

Het bepalen van de functies die u wilt automatiseren en hun prioriteiten ten opzichte van elkaar is om allerlei redenen belangrijk. Als behoeften en prioriteiten duidelijk zijn, kunnen functies gefaseerd worden geautomatiseerd, waardoor vaak schaarse middelen effectiever kunnen worden ingezet. Bovendien is het een manier om geloofwaardigheid bij financieringsinstanties te ontwikkelen en te profiteren van “plotselinge” financieringsmogelijkheden. Ten slotte zullen evaluaties van systemen en opties eenvoudiger en productiever zijn als u uw hoogste functionele prioriteiten kunt vergelijken met de overeenkomstige modules die op de markt beschikbaar zijn.

Xem thêm: Top 50 beste team in FIFA 13 ?: Fifa13 teamstatistiekendatabase

De voordelen van bibliotheekautomatisering

Wie wel eens gebruik heeft gemaakt van de diensten van een bibliotheek, zal gemerkt hebben dat er de laatste jaren veel veranderd lijkt te zijn. Bibliotheken gaan nu meer dan ooit heel slim om met de systemen die ze gebruiken. Alles lijkt geautomatiseerd en gemakkelijker te volgen, maar wat betekenen deze veranderingen voor degenen wiens taak het is om voor de boeken te zorgen? Hier zijn enkele voordelen waarmee u rekening moet houden bij de implementatie van uw nieuwe systeem.

Om te beginnen is een van de beste dingen van een bibliotheekautomatiseringssysteem dat het het opbergen van boeken veel gemakkelijker maakt. Als je een boek mee naar huis moet nemen om te lezen, worstel je waarschijnlijk met de vraag of het de moeite waard is om het terug te sturen. Met een systeem als dit weet je echter dat het boek er is en wordt ingecheckt. Dat is een goed gevoel om te hebben!

De tweede reden is dat als u eenmaal begonnen bent met het gebruik van uw nieuwe systeem, het veel efficiënter zal zijn in tijd dan wanneer u het hele boek door zou moeten lezen en het weer zou moeten inleveren. U hoeft zich geen zorgen te maken of het is afgezet of niet. Het wordt gewoon automatisch geregeld!

Al met al kunnen bibliotheken alleen maar profiteren van het gebruik van bibliotheekautomatiseringssystemen. Ze maken het een stuk gemakkelijker voor degenen die de leiding hebben over de bibliotheek en maken het inchecken van items zeer efficiënt.

Soorten bibliotheekautomatisering

Er zijn een aantal verschillende bibliotheekautomatiseringssystemen beschikbaar. Ze zijn voornamelijk ingedeeld volgens de manier waarop ze werken.

1. Besturingssysteem aangedreven: Deze systemen werken op een besturingssysteem dat door de bibliotheek zelf wordt geleverd. De computer doet al het werk voor je.

2. Afstandsbediening: Een bibliotheekautomatiseringssysteem dat draadloze technologie gebruikt om items in te checken van de bibliotheekgebruikers en uit te checken bij de bibliotheek.

3. Online controle: Met deze systemen kunt u een computer of mobiel apparaat gebruiken om items uit de bibliotheek in te checken en uit te checken op een website, in plaats van de fysieke items te gebruiken.

4. Interbibliothecair leenverkeer: Een bibliotheekautomatiseringssysteem dat het interbibliothecair leensysteem gebruikt om toegang te verlenen tot een beperkt aantal elektronische bronnen van andere bibliotheken.

5. Database-gedreven: Deze systemen zijn database-gedreven en doen de controle en afhandeling van de bibliotheekitems voor u.

6. Toegang op afstand: Deze systemen maken gebruik van technologie voor toegang op afstand om in en uit te checken bij een bibliotheekcomputersysteem.

7. Op gebruikers gebaseerd: Wanneer een persoon inlogt op de computer, weet hij dat de gebruiker terugkeert naar de bibliotheek.

Veelgestelde vragen over bibliotheekautomatisering

1. Wat is bibliotheekautomatisering?

Bibliotheekautomatisering is een proces waarbij bibliotheken computersystemen gebruiken om het werk van bibliothecarissen gemakkelijker en efficiënter te maken.

2. Wat zijn de voorbeelden van bibliotheekautomatisering?

Veel scholen en bibliotheken hebben computersystemen die geautomatiseerde catalogi zijn. Met deze systemen kan het publiek met een zoekmachine naar boeken in de schappen van de bibliotheek zoeken om erachter te komen welke boeken beschikbaar zijn, hoeveel boeken er momenteel zijn uitgeleend en hoeveel ze kosten.

3. Wat zijn de functies van bibliotheekautomatisering?

Bibliotheekautomatisering stelt de gebruiker in staat om verschillende databases, zoekmachines en boekbestelsystemen te gebruiken. Het geeft ook toegang tot onderzoeksstudies en andere informatie die van belang kan zijn voor gebruikers.

4. Wat is bibliotheekautomatisering en waarom is het belangrijk?

Met bibliotheekautomatisering kan de bibliotheekgebruiker de bibliotheekcatalogus doorzoeken met behulp van een zoekmachine. De gebruiker kan ook boeken uitchecken en verlengen, de kaartcatalogus van de bibliotheek bekijken en ervoor zorgen dat de bibliotheek in overeenstemming is met het archiveringssysteem.

Bibliotheekautomatisering is het gebruik van technologie om bibliotheekactiviteiten te beheren. Dit kan het automatiseren van taken omvatten, zoals verspreiding, catalogiseren en acquisities. Automatisering kan bibliotheken efficiënter maken en hen helpen hun klanten beter van dienst te zijn. Als je in de toekomst een informatieprofessional gaat worden, overweeg dan om een ​​programma zoals bibliotheekautomatisering toe te voegen.

Referentie:

  • Sharma, NK (2013). Automatisering in universiteitsbibliotheken van de staat Gujarat Een empirische studie.
Zie meer artikelen in categorie: Digitaal

Door admin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.